Studiedagar

Studiedagar läsåret 2018/2019

För att ge alla medarbetare möjlighet till utbildning och utveckling och på så sätt skapa bättre förutsättningar för barnen har vi 5 studiedagar/läsår.

Detta innebär att vi under läsåret 2018/2019 har följande studiedagar: 20/8, 4/12 2018 samt 7/1, 30/4 och 29/5 2019.

Med hänvisning till ovanstående uppmanas målsman att själv ordna omsorg dessa dagar.

prinstummeliten