Inskolning

På Tummeliten har vi föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att föräldern eller annan närstående är med sitt barn på förskolan på heltid i ca fem dagar. Under den tiden finns föräldern med sitt barn i alla situationer som uppstår. Nästkommande dag lämnas barnet hos personalen på förskolan och då sker ett tydligt och kort avsked mellan förälder och barn. Föräldraaktiv inskolning innebär att barnet under inskolningen, med längre dagar, inte behöver oroa sig för att bli lämnat och då i lugn och ro kan vänja sig vid förskolans rutiner och miljö. Vi ”tränar” inte barnet för att bli lämnad, utan för att barn och föräldrar ska lära känna förskolemiljön, pedagogerna och de andra barnen samt bli trygga. Inskolningsperioden varar i 10 ”förskoledagar”.

Så här kan inskolningen se ut:
Dag 1: Kort besök på förskolan i ca 2 timmar.
Dag 2-6: Inskolning 4-5 timmar. Föräldern är med sitt barn hela tiden i alla förekommande aktiviteter.
Dag 7: Lämning 4-5 timmar. Barnet lämnas för första gången.
Dag 8-10: Barnet vistas på förskolan enligt överenskommelse. Förälder är tillgänglig med kort varsel.

Detta är det vi utgår ifrån, men givetvis individanpassar vi inskolningen efter varje barns behov!

prinstummeliten