Ansöka om plats

Vid intresse av förskoleplats – gör en intresseanmälan här.

 Ni kommer då att bli kontaktade av förskolechef och få veta mer om hur vårt intagningsläge ser ut för tillfället. För att erhålla plats måste barnet ha fyllt ett år. Vårt intag baseras på årskull och ansökningsdatum. Vi har syskonförtur, vilket innebär att syskon till ett barn som redan är inskrivit på förskolan går före i kön för respektive årskull och sätts upp i kö efter ansökningsdatum.

Förskoleplatsen inleds med en inskolningsperiod. Inskolningsperioden är avgiftsbelagd.

prinstummeliten